De Commissie

De Commissie regionaal overleg luchthaven Lelystad bestaat uit de vertegenwoordiging van verschillende partijen. De leden komen van Provincie Flevoland, de gemeenten Lelystad, Almere, Zeewolde en Dronten, Lelystad Airport, verkeersleiding, de gebruikers van het luchthaventerrein, omwonenden en een natuurorganisatie.

De commissie wordt geleid door een onafhankelijk voorzitter en ondersteund door een secretaris.

Hieronder vindt u de contactgegevens van de leden van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Lelystad.

Hieronder vindt u de leden van de commissie met de contactgegevens, versie augustus 2018.

Voorzitter Dhr. B.J. van Bochove bj.van.bochove@gmail.com 
Secretaris Mw. S. Born 06-14120963 secretaris@crollelystad.nl
Provincie Flevoland Dhr. J. de Reus 0320-265662 jan.dereus@flevoland.nl
Gemeente Lelystad Mw. J. W. Sparreboom-van der Spoel 0320-278897 secretariaatsparreboom@lelystad.nl

jw.sparreboom@lelystad.nl

Gemeente Dronten Dhr. A. van Amerongen 0321-388446 t.van.amerongen@dronten.nl
Gemeente Zeewolde Mw. W. Prins w.prins@zeewolde.nl
Gemeente Almere Mw. M. Veeningen 14-036 info@almere.nl
Exploitant van de luchthaven Mw. H. Buis 0320-284770 / 06-22808867 buis@lelystad-airport.nl
LVNL Dhr. J A.G. van Avermaete 020-4063819 j.vanavermaete’at’nvnl.nl
Gebruikers van de luchthaven 1e ring Dhr M. van der Meer 0320-268799 m.vandermeer@aisflightacademy.com
Gebruikers van de luchthaven 2e ring
Omwonenden van de luchthaven 1e ring Mw. M. Verhoeven 06-13230115 / 06-13219543 mail@stichtingcdo.nl
Omwonenden van de luchthaven 2e ring Dhr. H. Stoer 06-57707709 h.stoer@upcmail.nl
Natuur en Milieu Flevoland Mw. V. Dam 0320-253505 / 06-12664827 v.dam@natuurenmilieuflevoland.nl