Nieuws

Volg de uitbreiding van Lelystad Airport op de website https://www.uitbreidinglelystadairport.nl/

Factsheet routes
Er is een factsheet beschikbaar die uitleg geeft over de vertrek- en naderingsroutes van passagiersvluchten vanaf en naar Lelystad Airport (vanaf april 2019). Met de factsheet geeft staatssecretaris Dijksma gehoor aan de vraag vanuit het oosten en noorden van het land om duidelijkheid en goede communicatie over de vliegroutes, wachtgebieden en hoogtes. Bewoners vreesden voor overlast en hinder van het over hun woongebied komend vliegverkeer.

De factsheet belicht de totstandkoming van het Luchthavenbesluit en gaat expliciet in op de vaststelling van de vliegroutes. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen de eerste periode van pakweg 5 jaar waarin het aantal vluchten groeit naar 10.000. Binnen de bestaande luchtruimstructuur kan dat aantal op Lelystad Airport worden afgehandeld. Voor de doorgroei naar 25.000 en later 45.000 vliegbewegingen is een aanpassing van de luchtruimstructuur nodig. Dan kunnen de routes die nu voor de eerste periode zijn vastgesteld ook weer worden aangepast.

Kaartjes van de regio waarop de bij opening van de Lelystadse luchthaven geldende naderings- en vertrekroutes en de wachtgebieden zijn ingetekend, verduidelijken de uitleg over de routes.

Lelystad Airport Krant
Lelystad Airport Krant_versie 2 mei 2017