Openbare overleggen

De basis van de CRO luchthaven Lelystad is het bieden van een structureel platform voor overleg en ontmoeting tussen de leden. De commissie wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter, benoemd door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.
Het overleg van de CRO luchthaven Lelystad is openbaar, tenzij de commissie anders bepaalt. De CRO luchthaven Lelystad houdt gemiddeld vier keer per jaar een overleg.

Vastgestelde verslagen